Wspomnienie o Profesorze Janie Kozłowskim

WALDEMAR BUCHWALD

Abstract

Pan Profesor Jan Kozłowski był niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie botaniki farmaceutycznej i farmakognozji. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły nasionoznawstwa, aklimatyzacji i wprowadzania upraw roślin leczniczych, ochrony środowiska naturalnego, fitochemii, chemotaksonomii oraz zmian zawartości związków biologicznie czynnych w roślinach i surowcach zielarskich. Jego prace doświadczalne dotyczące ustalenia biologii kiełkowania i oceny laboratoryjnej diaspor roślin leczniczych objęły ponad 60 taksonów, w tym szereg gatunków objętych ochroną prawną np. Atropa belladonna L., Polemonium coeruleum L., Archangelica officinalis Hoffm., Digitalis purpurea L. Stanowiły one podstawę do opracowania Zielarskich Norm Nasiennych, unikalnych w skali światowej.
Number of visits: 1995160