Mechanizmy przeciwalkoholowego działania wyciągu z korzenia Pueraria lobata (kudzu). Współczesne poglądy

PRZEMYSŁAW Ł. MIKOŁAJCZAK, PRZEMYSŁAW M. MROZIKIEWICZ, ALINA MŚCISZ, TERESA BOBKIEWICZ-KOZŁOWSKA

Abstract

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie farmakoterapią zwiększającą skuteczność leczenia uzależnienia alkoholowego. Pojawienie się możliwości wykorzystania środków pochodzenia roślinnego, które mają zdolność obniżenia chęci picia alkoholu wydaje się obiecujące. Wiadomo, że podawanie wyciągu z korzenia ołownika łatkowatego Pueraria lobata (Willd) Ohwi, Fabaceae (kudzu) może zmniejszać spożycie alkoholu u gryzoni mających skłonność do etanolu. Opublikowano także pracę, w której stwierdzono, że wyciąg z Puerariae radix może być użyteczny w leczeniu pacjentów pijących alkohol „w sposób szkodliwy” (tzw. heavy drinkers). Należy jednak podkreślić, że mechanizmy biochemiczne i farmakologiczne leżące u podstaw działania kudzu są na razie nieznane. Wiadomo, że zawarte w nim izoflawonoidy mogą zmniejszać objawy neurotoksycznego działania alkoholu w hipokampie i mają właściwości neuroprotekcyjne prowadzące do zahamowania następstw doświadczalnie wywołanej ischemii. Dlatego uzasadnione są poszukiwania zmierzające do wyjaśnienia istoty działania tej rośliny na ośrodkowy układ nerwowy. Słowa kluczowe: picie alkoholu z wolnego wyboru, farmakoterapia alkoholizmu, pueraryna, daidzyna
Number of visits: 1994450