Surowce roślinne stosowane w wyczerpaniu psychofizycznym i stresie

GERARD NOWAK

Abstract

Często sięgamy do surowców roślinnych o działaniu wzmacniającym. Codzienne problemy wymagają stałej gotowości organizmu do tego, by im sprostać. Lista leków stosowanych w wyczerpaniu psychofizycznym i stresie obejmuje surowce o dobrze udokumentowanej skuteczności i grupę mniej znanych substancji, jak dotąd nie rekomendowanych w międzynarodowych monografiach. Słowa kluczowe: lek roślinny, działanie wzmacniające
Number of visits: 1993439