Hipoksja – stan badań nad możliwością zastosowania preparatów roślinnych w prewencji i terapii

ANNA KRAJEWSKA-PATAN, PRZEMYSŁAW Ł. MIKOŁAJCZAK, MAR IOLA DREGER, BOGUSŁAW CZERNY, PRZEMYSŁAW M. MROZIKIEWICZ

Abstract

hipoksja, ischemia, stres oksydacyjny, rośliny lecznicze, Rhodiola Kirilowii
Number of visits: 1993334