Badania nad toksycznością oraz działaniem adaptogennym i przeciwdrobnoustrojowym wyciągów otrzymanych z podziemnych części wybranych gatunków Rhodiola L.

B.KĘDZIA, M.FURMANOWA, A.KRAJEWSKA-PATAN, E.HOŁDERNA-KĘDZIA, A.MŚCISZ, J.WÓJCIK, W.BUCHWALD, P.M.MROZIKIEWICZ

Abstract

Badania toksykologiczne wyciągów otrzymanych z podziemnych części gatunku Rhodiola rosea wskazuja na jego niską toksyczność ostrą i brak szkodliwego oddziaływania przy długotrwałym podawaniu zwierzętom doświadczalnym. Wyciągi z R.rosea, R.kirilowi i R.quadrifida cechują sie działaniem adaptogennym oraz szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego.
Number of visits: 1993352