Przegląd metod stosowanych w analizie właściwości antyoksydacyjnych wyciągów roślinnych

MARTA CYBUL, RENATA NOWAK

Abstract

Wolne rodniki są wysoce reaktywnymi i niebezpiecznymi cząstkami, którym ostatnio przypisuje się kluczową rolę w patogenezie tzw. chorób cywilizacyjnych. Ich wszechobecność powoduje, że żyjemy w chronicznym stresie oksydacyjnym, który jest przyczyną przeciążenia i nieskuteczności naturalnych systemów obronnych organizmów. Wtórne metabolity roślinne obecne w diecie i ekstraktach z roślin leczniczych często wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Istnieje szereg metod pomiaru tej aktywności. Najbardziej rozpowszechnione jest stosowanie tzw. metod in vitro (np. DPPH, ABT S, F-C, DMPD). Artykuł dokonuje przeglądu tych metod oraz zwraca uwagę na potrzebę ich standaryzacji.
Number of visits: 1691211