Związki biologicznie aktywne porostów

ELŻBIETA STUDZIŃSKA, EWA WITKOWSKA-BANASZCZAK, WIESŁAWA BYLKA

Abstract

Porosty są organizmami symbiotycznymi złożonymi z komórek glonów i grzybów. Porosty mają zdolność do wytwarzania związków charakterystycznych dla świata glonów czy grzybów, natomiast niespotykanych w świecie roślin wyższych. Wyróżnia się około 800 alifatycznych i aromatycznych substancji porostowych o charakterze metabolitów wtórnych. Porosty są bioindykatorami i mogą być wykorzystywane do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska. Porosty znalazły zastosowanie w medycynie ludowej Europy, Azji i obu Ameryk, w leczeniu stanów zapalnych w obrębie górnych dróg oddechowych oraz żołądka i dwunastnicy. Badania biologiczne związków porostowych wskazują na ich aktywność przeciwbakteryjną, przeciwgrzybiczą, przeciwwirusową, a także antyoksydacyjną, przeciwzapalną i przeciwnowotworową oraz fotoprotekcyjną. Uzyskane wyniki zachęcają do dalszych badań nad aktywnością związków izolowanych z tych symbiotycznych organizmów.
Number of visits: 1691169