Podstawy prawne kwalifikacji i wprowadzania do obrotu tzw. "produktów z pogranicza"

GRAŻYNA OSĘKA

Abstract

Pojęcie borderline products w chwili obecnej nie jest prawnie zdefiniowane. Za produkty z pogranicza uważa się wyroby o niewiadomym statusie (kategorii).
Number of visits: 1993405