Kliniczne znaczenie monitorowania niepożądanych interakcji leków z żywnością

KRYSTYNA ORZECHOWSKA-JUZWENKO, ANNA WIELA-HOJEŃSKA

Abstract

Do jednych z istotnych powikłań należą interakcje leków z żywnością. Obserwowane są one zwłaszcza w fazie farmakokinetycznej, dotyczą wpływu błonnika na metabolizm leków w organizmie.
Number of visits: 1993423