IV Międzynarodowe Sympozjum na temat hodowli roślin leczniczych i aromatycznych (ISBMAP)

KATARZYNA SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA

Abstract

W dniach 17–21 czerwca 2009 r. w Lublanie (Słowenia) odbyło się IV Międzynarodowe Sympozjum dotyczące hodowli roślin leczniczych i aromatycznych pt. „Zachowanie bioróżnorodności i wykorzystanie zasobów genetycznych”, które zostało zorganizowane przez Wydział Biotechniczny Uniwersytetu w Lublanie. Głównym organizatorem była dr Dea Baricevic, a komitet naukowy składał się z 15 naukowców głównie z Europy oraz z Izraela i Brazylii. Sympozjum zostało zorganizowane pod auspicjami International Society for Horticultural Science (ISHS) oraz Society for Medicinal Plant Research (GA). W spotkaniu wzięło udział 90 osób, a najliczniej reprezentowanymi krajami były Niemcy, Austria, Czechy, Węgry oraz Polska. Ponad to uczestnicy reprezentowali wiele krajów świata: USA, Indie, Malezję, Pakistan, RPA i Izrael.
Number of visits: 1993404