Herba Polonica vol. 52 No. 4 (2006)

Experimental Papers

E.BAGDONAITE, A.GESZPRYCH, J.LABOKAS, J.PRZYBYŁ, W.ROSŁON, Z.WĘGLARZ

Ex situ on chemical variability of St.John`s wort (Hypericum perforatum L.) growing wild in Lithuania

W.BUCHWALD, A.MSCISZ, A.KRAJEWSKA-PATAN, M.FURMANOWA, S.MIELCAREK, P.M.MROZIKIEWICZ

Contents of biologically active compounds in Rhodiola rosea roots during the vegetation period

A.KRAJEWSKA-PATAN, M.FURMANOWA, A.MŚCISZ, M.DREGER, A.ŁOWICKI, M.GÓRSKA-PAUKSZTA, S.MIELCAREK, P.M.MROZIKIEWICZ

Tissue culture of Rhodiola Kirilowii (Regel.) Maxim, - contents of biologically active compounds at different stages of growth

Review articles

BOGDAN KĘDZIA, ELŻBIETA HOŁDERNA-KĘDZIA

Interactions between propolis and substances with antibiotic activity

B.KĘDZIA, M.FURMANOWA, A.KRAJEWSKA-PATAN, E.HOŁDERNA-KĘDZIA, A.MŚCISZ, J.WÓJCIK, W.BUCHWALD, P.M.MROZIKIEWICZ

Badania nad toksycznością oraz działaniem adaptogennym i przeciwdrobnoustrojowym wyciągów otrzymanych z podziemnych części wybranych gatunków Rhodiola L.

E.SZAŁEK, E.GRZEŚKOWIAK, J.KOZIELCZYK

Pharmacokinetic implications of herb-drug interactions

Number of visits: 2066680